Pingstnovena av biskop Anders

När min man och jag precis hade tagit över bokförlaget så gav vi ut en andra utgåva av Katolsk bönbok. Vi ville väldigt mycket, men var inte nöjda med resultatet. Nu befinner vi oss i slutfasen av arbetet med den tredje utgåvan och märker att vi med tio års erfarenhet har blivit bättre på att förverkliga våra idéer.

I bönboken kommer det att finnas några nyskrivna andakter av Anders Arborelius. Och eftersom pingsten närmar sig så bjuder vi på biskop Anders pingstnovena (nio dagars bön). Förbered er inför den Helige Andes ankomst med början i morgon:

Tiden mellan Kristi himmelsfärd och Pingst är en av kyrkoårets mest intensiva bönetider, en i sanning både kontemplativ och karismatisk tid. Liksom Jungfru Maria och lärjungarna höll ut i bön i den övre salen i Jerusalem får vi, Jesu nutida lärjungar, hålla ut i bönen om Andens ankomst och heliggörande verk. Pingstnovenan är en idealisk tid för stillhet och reträtt. Även om man arbetar och har mycket att göra är det viktigt att avsätta tid för bön och andlig fördjupning under dessa dagar före Pingst.

INLEDNINGSBÖN

Varje dag börjar vi med denna bön:

Kom Helige Ande och förnya vår värld, kom och vänd våra hjärtan till Kristus, kom och tänd din eld i Kyrkan, kom och led oss till Fadern.

DAG 1, FREDAG

Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. (Joh 16:20)

Vi behöver den Helige Andes glädje i en värld märkt av sorg och smärta. Vi ber om den glädje som bara den uppståndne Herren kan ge oss, den glädje som kan förvandla oss alla.Vi litar på att Herren skall sända sin Ande ut över världen och ge oss nytt hopp och ny glädje.

Låt oss bedja. Kom Helige Ande och förvandla vår sorg till glädje över att Jesus har uppstått och besegrat syndens och dödens makt. Hjälp oss ha vårt hjärta där uppe där han sitter på Faderns högra sida, så att vi kan hjälpa alla dem vi möter att inte fastna i smärta och sorg

page33image42040
page33image42312
page33image42584
page33image42856DAG 2, LÖRDAG

Sannerligen jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. (Joh 16:23b).

Vi är så djupt förenade med den uppståndne Herren genom Andens kraft att vi får be i hans namn. Den Helige Ande driver oss allt djupare in i föreningen med vår Herre och inger oss hur vi skall be. I Sonen får vi alltid överlåta oss åt Fadern och be honom om allt vad vi som är hans barn behöver.

Låt oss bedja. Kom Helige Ande och förena oss allt innerligare med Jesus Kristus, som nu är förhärligad hos Fadern. Hjälp oss att efterfölja honom allt trognare och lyssna allt mer intensivt till hans ord, så att hans bön blir vår och vi gemensamt ger oss till hans och vår Fader.

DAG 3, SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN

Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son, så att Sonen kan förhärliga dig; du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. (Joh 17:1-2)

Vi har redan nu del av det eviga livet som Jesus har gett oss tillträde till genom sin uppståndelse.Vi får ta ut evighetens härlighet i förskott, men vi behöver den Helige Andes hjälp och klarsyn för att förstå vilken värdighet vi har fått helt oförtjänt och enbart av nåd.

Låt oss bedja. Kom Helige Ande och öppna våra ögon och vårt hjärta för den värdighet som Fadern har gett oss i sin förhärligade Son. Hjälp oss att leva i ständig tacksägelse för allt vi har fått i honom och så förhärliga Fadern i gemenskap med hans Son.

 DAG 4, MÅNDAG

Den stund kommer, den är redan inne, då ni skall skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig. Detta har jag sagt för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen. (Joh 16:32-33)

Vi överger ofta Jesus och går våra egna vägar. Men han kallar oss alltid tillbaka och vill omvända oss till honom. Genom sin nåd och förlåtelse öppnar han sin famn för oss och för oss in i sin frid. Han har besegrat syndens makt och ger oss del av sin Faders rike i Andens kraft. Därför behöver vi aldrig vara rädda.

Låt oss bedja. Kom Helige Ande och led oss tillbaka till Jesus när vi vänt honom ryggen och fastnat i syndens oro. Gör vårt stenhjärta till ett hjärta av kött och blod, så att vi kan överlämna oss helt åt Jesu heliga hjärta och där finna frid.

DAG 5, TISDAG

Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. (Joh 17:9-11)

Sonen har fått Faderns uppdrag att samla oss till ett. Därför kallar han oss att lämna denna världen med alla dess lockelser och frestelser och leva i hans värld av sanning och barmhärtighet. Då kan vi genom Sonen förhärliga Fadern genom vårt sätt att leva.Vi behöver alltid Andens hjälp för att bli kvar i honom och stå emot världens locktoner.

Låt oss bedja. Kom Helige Ande och hjälp oss att lämna världen och allt det gamla bakom oss och så träda in i Kristi nya liv. Bevara oss ständigt i honom, så att vi kan förhärliga Fadern genom allt det vi är och gör.

DAG 6, ONSDAG

De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen. (Joh 17:16-18)

Guds ord är sanning. Ju mer vi tränger in i det och låter oss formas av det, desto mer helgas och förvandlas vi av Andens nåd. Bara sanningen kan göra oss fria och heliga. Jesus själv är Vägen, Sanningen och Livet. Han vill bli allt för oss och förväntar sig också allt av oss. Han vill frälsa världen och vi får stå i hans tjänst.Vi sänds ut i världen för att sprida hans väldoft till alla vi möter.

Låt oss bedja. Kom Helige Ande och led oss in i den fulla sanningen. Låt Jesu ljus få upplysa allt i vårt liv, så att vi ser vad han vill ge oss och vad han väntar av oss. Gör oss till hans redskap i världen, så att den kan förnyas i den Helige Ande.

DAG 7, TORSDAG

Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse (Joh 17:24).

Innan skapelsen kom till, levde Fadern och Sonen i Andens enhet. Guds eviga kärlek har uppenbarats för oss, när Sonen blir människa för vår frälsnings skull. Fadern har anförtrott oss alla åt sin älskade Son för att vi skall vara där han är. I hans närhet blir vi förvandlade genom hans härlighet. Redan här och nu får vi en aning om den eviga härlighet som är det definitiva målet för vårt liv.

Låt oss bedja. Kom Helige Ande och ta oss i besittning, så att vi helt och fullt kan tillhöra Jesus Kristus. Hjälp oss att bli kvar i honom, vad som än händer. Ge oss din vishet och ditt råd, så att vi alltid ser hur vi skall efterfölja honom.

 DAG 8, FREDAG

Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: ’Har du mig kär?’ och han svarade: ’Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär.’ Jesus sade: ’För mina får på bete’.(Joh 21:17)

Jesus grundar sin Kyrka på Petrus i Andens kraft. Petrus mänskliga svaghet blir kanal för Guds kärlek och styrka.Vår mänskliga kärlek tas i bruk och får del av Guds egen kärlek. På så sätt kan Petrus bli en herde för Guds folk. Genom alla tider fortsätter Jesus att leda sin hjord genom Petrusämbetet som får förvalta Andens vishet.

Låt oss bedja. Kom Helige Ande och bli kvar i Kristi heliga Kyrka. Led henne på Jesu väg och stärk henne i din kraft. Låt henne under den levande Petrus ledning får förvalta trons sanning och fullhet och så leda alla på frälsningens väg.

􏰀 DAG 9, LÖRDAG

Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva. (Matt 10:7-8)

När evangeliet blir förkunnat är Gud och hans rike nära. När evangeliet tas emot i villiga hjärtan sker det något stort. När evangeliet tränger in i vårt inre blir vi renade och förvandlas till en allt större Kristuslikhet. När evangeliet har getts till oss får vi Andens hjälp för att ge det vidare till alla vi möter.

Låt oss bedja. Kom Helige Ande och ge oss del av Guds närhet och nåd. Låt oss leva i evangeliets ljus och förmedla dess sanning och helande nåd till alla människor som

PINGSTDAGEN

Är någon törstig, så kom och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. (Joh 7:38)

Den Helige Ande har utgjutits över hela Kyrkan på Pingstdagen. Alltsedan dess är pingsten ständigt levande i Kyrkan. Den Helige Ande har ingjutits i oss på vår dopdag. Alltsedan dess lever Anden inom oss. Hans levande vatten väller ständigt upp i vårt inre.Vår törst blir alltid släckt av detta vatten. Ju mer vi dricker av detta vatten, desto mer brinner vårt hjärta av Andens eld. Det finns ingen gräns för vad den Helige Ande kan göra av oss alla i Kristi heliga Kyrka.

Låt oss bedja. Kom Helige Ande och tänd din eld i våra hjärtan. Låt Kristi Kyrka alltid få sprida ditt levande vatten till hela mänskligheten, så att alla blir delaktiga av Kristi fulla kärlek och sanning.

Annonser

Lämna en kommentar

maj 17, 2012 · 4:26 e m

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s